SYSTEM AUTOMATYCZNY

 

Konto serwerowe i usługi zostały tymczasowo zablokowane.

Państwa saldo rozliczeniowe wskazuje wartość ujemną.

We wcześniejszym terminie została wygenerowana FV oraz wysłana drogą pocztową - do dnia dzisiejszego nie została opłacona.

 

Uprzejmie prosimy o uregulowanie płatności - usługi zostaną ponownie wznowione.
Aby przesłać potwierdzenie zapłaty lub wyjaśnienie sytuacji prosimy o kontakt z administracją serwera pod adresem: software@vp.pl .

 

POZDRAWIAMY